Her er våre forfattere!Forfatter av: Intoleransens inntog

Einar Øverenget

Einar Øverenget er professor i filosofi ved Høgskolen i Innlandet. Han er i tillegg en aktiv samfunnsdebattant og mye brukt foredragsholder. Denne boken er inspirert av hans mangeårige arbeid med filosofen Hannah Arendt.

 Forfatter av: Spor i is og Spor i stein

Thorbjørn Kaland


Thorbjørn Kaland (født 1960) er geolog fra Universitetet i Bergen, og har også studert biolog. Han har allsidig bakgrunn som petroleumsgeolog, naturforvalter og universitetslektor. I dag er han tilknyttet Høgskolen på Vestlandet.

 

 

 


Forfatter av: Koronarebellen

Margrethe Salvesen

Margrethe Salvesen er sykepleier, og har arbeidet både ved hjerte-lungeavdelingen og innenfor rus og psykiatri ved Ålesund sjukehus, samt ved Oslo Universitetssykehus og Blå Kors. Hun har ulike konsulentroller ved Ålesund mottakssenter for flyktninger og har vært engasjert som rådgiver av Trondheim kommune i arbeidet mot radikalisering og voldelig ekstremisme. Hun bor nå i Trondheim.

 

 

 


Forfatter av: Læren om blæren

Birgit Bulla

Birgit Bulla er frilansredaktør for forskjellige magasiner og bor i Munchen. At hun ikke er alene om å ha en problemblære, viser den overveldende responsen hun fikk på bloggen sin pinkelbelle.de. Og ironisk nok – Bulla er det latinske ordet for blære!

 

 

 


Forfatter av: Fremtiden vi velger

​Christiana Figueres

Christiana Figueres var leder for FNs klimapanel fra 2010 til 2016 og en av arkitektene bak Parisavtalen i 2015. Sammen med sin rådgiver Tom Rivett-Carnac etablerte og driver hun nå Global Optimism, en organisasjon med fokus på miljø og sosial endring.

 

 

 


Forfatter av: Beredskapshagen

Anders, Maria og Barbro Nordrum

Anders og Barbro Nordrum har siden 2016 drevet bloggen datsja.no hvor de skriver om kjøkkenhagen i et beredskapsperspektiv. Anders er gartner og tidligere gartnerlærer. Maria Nordrum har doktorgrad i russisk språk og har bodd fem år i Russland. Boken er skrevet som et samarbeidsprosjekt mellom de tre.

 

 

 


Forfatter av: Tråd til!

Janne Helene Arnesen

Janne Helene Arnesen er drakthistoriker og arbeider ved Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design. Hun har sydd siden hun var liten og er sjelden å se uten et sytøy i hendene. På @traadtil deler hun tips og triks om å reparere klær.

 

 

 


Forfatter av: Fremtiden vi velger

Tom Rivett-Carnac

Tom Rivett-Carnac var politisk rådgiver for Christiana Figueres da hun ledet FNs klimapanel. Sammen med henne etablerte og driver han nå Global Optimism, en organisasjon med fokus på miljø og sosial endring.

 

 

 


Forfatter av: Nora og Korona

Siri Sjøgren Selmer


Siri Sjøgren Selmer er seksbarnsmor og statsviter. Hun har publisert en rekke kronikker i landets største aviser. I 2019 sa hun opp jobben sin i forvaltningen, for å vie seg til det å skrive. Siri henter mye inspirasjon til tekstene sine hjemme blant de seks barna. Nora og korona er hennes debutroman.