Jan Kerr Eckbo

Maktens narrespill (2. opplag - nå 4.000 solgte!)

Hva foregår i kulissene?
399,00 kr
| /

På lager

På lager

Gratis frakt

Makt korrumperer, heter det, og vi ser mange eksempler på det i dagens samfunn. Jan Kerr Eckbo har hentet informasjon fra fremragende norske og internasjonale kilder for å belyse korrupsjon og andre forhold som makten ikke ønsker skal bli kjent. Han mener at først når befolkningen får tilgang på denne informasjonen, vil de være i stand til å foreta egne, informerte valg.
ISBN: 9788293818496
Format: Heftet
Utgivelsesår: 2024
Språk: Norsk
Sider: 606
Bokgruppe: Norsk sakprosa for voksne

Maktensnarrespill3 SEMINAR mandag 6. mai 2024, kl.17:00 - 21:00 på Litteraturhuset i Oslo: DET GRØNNE SKIFTET (Maktens narrespill 4): Kveldsseminaret viser hvorledes myndighetene, næringslivet og miljøorganisasjonene fører befolkningen bak lyset med rop om klimakriser og krav om et grønt skiftet. Et grønt skifte løser ingen miljøproblemer, men gjør bedrifter og ledere rikere og mektigere. Foredragsholdere: Jan Kerr Eckbo og Trygve Tamburstuen

KJØP BILLETT


Her kan du se et utdrag fra et seminar holdt på Litteraturhuset i Oslo høsten 2022 der Eckbo selv deler med seg viktige poenger fra boken. Poeng de færreste nok ikke har fått med seg. – Vi må lytte til dyktige fagfolk som har andre analyser og forståelser enn dem makten representerer, sier Jan Kerr Eckbo.

Image Description

Kritikk og angrep på vedtatte sannheter er den vestlige sivilisasjons adelsmerke. Jan Kerr Eckbos bok, Maktens narrespill, står i denne tradisjonen. Gjennom 12 kapitler om vesentlige samfunnsspørsmål stiller Eckbo grunnleggende spørsmål når det gjelder tidens rådende oppfatninger, og hva som er politisk korrekt.
Forfatteren legger stor vekt på å kildebelegge sine standpunkter og legger således forholdene til rette for en diskusjon – eller rettere sagt 12 diskusjoner.
Det er å håpe at hans sterke og begrunnede kritiske oppfatninger ikke møter standardreaksjonen fra «the Establishment»: Taushet eller nakne postulater om «pseudovitenskap» eller konspirasjonsteorier.
Eckbo ønsker primært debatt. Det bør han få – det er i vår felles interesse.

Advokat Cato Schiøtz

***

Dette er en viktig bok – svært viktig! Den beskriver hvordan den faglige og kommersielle eliten innenfor ulike samfunnsområder pynter på fakta og informasjon om egne virksomheter, og får folk flest til å tro at det er sannheten som blir servert. Boken tar for seg ulike områder der dette gjør seg gjeldende, alt fra vitenskap og industri til medienes måte å drive folkeopplysning på. Omfanget er derfor stort (nesten 600 sider).  Omtalen av legemiddelindustrien kunne derfor kanskje ha vært skilt ut i en egen bok - der finnes det nok av eksempler på maktens narrespill. Store deler av befolkningen i vestlige land er overbevist om at denne industriens først og fremst er opptatt av å bidra til at folk holder seg friske. Men førsteprioriteten er å tjene penger - massevis av penger. Det positive inntrykket som er blitt skapt av legemiddelindustrien, står i kontrast til at den er en av verdens mest korrupte industrigrener, og den er det er liten grunn til å stole på. Boken gir interessante innblikk i hva som foregår i kulissene. Nyhetsmediene skygger unna gravende journalistikk på dette området og tar heller ikke fatt i samrøret mellom industrien og myndigheter som godkjenner legemidler.  Industrien har ingen egeninteresse av at dette samrøret blir allment kjent, og det ser ut til at heller ikke samfunnsmakten eller mediene har interesse av det. Derfor vil det sikkert bli gjort forsøk på å ufarliggjøre boken ved å hevde at den baserer seg på konspirasjonstanker. Men legemiddelindustriens nettverk og økonomiske påvirkning av både myndigheter og akademiske institusjoner, har et omfang som overgår det folk flest forestiller seg. Det er et dagsaktuelt spørsmål om det noen gang vil bli gitt innsyn i prosessen for godkjenning av m-RNA-baserte korona-vaksiner. Hva visste beslutningstagerne om virkningen mot smittespredning og sykdom - og bivirkninger - før det ble gitt grønt lys for bruk av denne vaksinen i hele verden?

Professor emeritus Jan Raa

Jan Kerr Eckbo

Jan Kerr Eckbo

Jan Kerr Eckbo (1945-) fikk sin vitenskapelige utdannelse i USA og har en BSc og MSc fra Stanford Universitet. Der arbeidet han også i noe over et år med sin doktorgrad innen materialfysikk, før han besluttet å stanse dette smale, akademiske sporet for å få en bredere tilnærming til sine omgivelser gjennom praktisk arbeide i næringslivet. Han har bodd samlet mer enn tolv år i USA hvor han samarbeidet med forskningsinstitusjoner som SRI (Stanford Research Institute), Battelle og Nasa. I mer enn tredve år utviklet han og ledet en rådgivningsvirksomhet i Norge og arbeidet med teknologi- og kompetanseutvikling i det internasjonale markedet. Han har alltid vært interessert i og opptatt av naturen og menneskenes plass i denne, og natur- og samfunnsvitenskap har vært en viktig del av hans liv. Han har skrevet bøkene En historie om livet, Bevissthet og virkelighet og Maktens narrespill, og var en aktiv foredragsholder i mange år om samfunnsutvikling, teknologi og naturforhold. I en årrekke holdt han også kurs om disse tema.

Nyhetsbrev

Få vårt nyhetsbrev og bli oppdatert!