June 22, 2023

KRISE? Da kan du hente mat ut av plenen!

Av Manuskript Forlag
KRISE? Da kan du hente mat ut av plenen!

Hva gjør du om Norge blir rammet av en matvarekrise? Det er krig i Europa og mye usikkerhet. Visste du at du enkelt kan lage deg et eget ekstra spiskammers ved å gjøre om plenen til en kjøkkenhage?


Vi tror at alle kan lære nok om dyrking, høsting og lagring til å bidra med en betydelig egenproduksjon av grønnsaker - om vi skulle oppleve perioder med redusert mattilgang. Det vi trenger er kunnskap, en plen eller et annet jordstykke, en spade og frø.

 

Mange fordeler med å dyrke mat selv!

1. Bedre kvalitet og smak:
Når du dyrker mat selv, har du kontroll over hvordan den blir dyrket, inkludert valg av jord, gjødsel og plantevernmidler. Dette kan resultere i bedre kvalitet på maten og forbedret smak sammenlignet med butikk-kjøpt mat.


2. Sunnere mat:
Ved å dyrke mat selv kan du unngå bruk av kjemiske sprøytemidler og plantevernmidler som brukes på kommersielle avlinger. Du kan velge å dyrke økologisk, noe som gir deg tilgang til sunnere og mer næringsrike produkter.


3. Kostnadsbesparelser:
Selvdyrket mat kan være kostnadseffektivt på lang sikt. Du sparer penger ved å eliminere kostnadene knyttet til kjøp av matvarer, spesielt hvis du dyrker maten i store mengder og kan lagre den for senere bruk.


4. Bærekraftighet:
Selvdyrket mat bidrar til bærekraftighet ved å redusere avhengigheten av langtransporterte matvarer, som ofte krever mye energi for å produseres og transporteres. Det reduserer også behovet for emballasje og reduserer dermed avfallsmengden.


5. Bedre tilknytning til maten:
Å dyrke mat selv gir deg en dypere forståelse og tilknytning til maten du spiser. Du får følge hele prosessen fra såing av frøene til høsting av avlingene, og dette kan gi deg større takknemlighet og bevissthet om matens opprinnelse.


6. Fysisk aktivitet og friluftsliv:
Dyrking av mat er en fysisk aktivitet som gir deg mulighet til å være utendørs og nyte naturen. Det kan være en flott måte å kombinere mosjon og hagearbeid på, og bidrar til en sunn livsstil.


7. Økt selvstendighet:
Når du dyrker mat selv, blir du mindre avhengig av matvarekjeden. Du kan være mer selvforsynt når det gjelder frukt, grønnsaker og urter, og føle deg tryggere på at du kan møte dine egne matbehov.


8. Bedre utvalg:
Når du dyrker mat selv, har du muligheten til å velge fra et bredere utvalg av planter og sorter som kanskje ikke er tilgjengelige i butikkene. Du kan dyrke gamle, sjeldne eller eksotiske varianter som du ellers ikke ville ha hatt tilgang til.


9. Hobby og glede:
Dyrking av mat kan være en berikende hobby som gir glede og tilfredsstillelse. Det kan være tilfredsstillende å se plantene vokse, høste avlingen og tilberede maten du har dyrket selv.


Disse fordelene kan variere avhengig av klima, plass, tilgang til ressurser og den enkeltes preferanse.


Bekymret?

Forhåpentligvis vil vi ikke komme i en situasjon som krever tilskudd fra egen hage, men historien viser dessverre at mattilgangen svinger mye med klima, naturkatastrofer, befolkningsvekst, kriger, folkevandringer osv.

Det er under 1% sjanse for at huset brenner ned, allikevel har vi brannslukkningsapparat - i tilfelle. Hvordan sjansene er for globale utfordringer som kan påvirke matvarepriser og mattilgang på en alvorlig måte, er umulig å prosentberegne, men de er reelle. Vi ønsker ikke å krisemaksimere, men være med på å belyse og realitetsorientere.

I Norge har vi tidligere hatt en god matvaresikkerhet både gjennom en høy selvbergingsgrad i landbruk og fiskeri, kornlagre og gjennom en folkelig grunnkunnskap om høsting fra naturen og dyrking i kjøkkenhagen. Dette så vi tydelig under siste verdenskrig, da nesten alle hager var i bruk - ja til og med Frognerparken ble dyrket. På den måten holdt vi sulten på avstand og bevarte sosial ro i samfunnet.

Slik er det ikke lengre. I dag bygger vår matsikkerhet på at det dyrkes nok i verden, at produktene kan transporteres og at vi har råd til å kjøpe det vi trenger. Offisielle tall viser at Norge er et sted mellom 30 og 40 % selvberget. Allikevel er det mange lyspunkt, og flere forskere ser svært optimistisk på fremtiden, - la oss jobbe hardt for at de må få rett i sine positive analyser.

Andre, slike som Forsvaret, er mer betenkt, og mener den norske matvaresikkerheten er sårbar. La oss håpe deres bekymring forblir bare bekymring.
(utdrag fra bloggen Datsja.no)


Slik går du frem!

Boken Beredskapshagen viser deg, steg for steg, hvordan du går frem. Den tar utgangspunkt i at du har lite dyrkingserfaring og minimalt med hageredskaper, og presenterer enkle og velprøvde dyrkingsteknikker som kan fungere i en krisesituasjon.

Den gir også råd om langtidsoppbevaring av mat, og inneholder en dyrkingsveileder. Forfatterne driver bloggen datsja.no der de skriver om kjøkkenhagen i beredskapsperspektiv.

Beredskapshagen kan du kjøpe her:


Skriv en kommentar