June 27, 2023

SAMTALE: Hva skjer egentlig med ytringsfriheten?

Av Manuskript Forlag
SAMTALE: Hva skjer egentlig med ytringsfriheten?

1984 eller Brave New World? Rød eller blå pille, spør forlegger Øyvind Hagen i innledningen av denne viktige samtalen som finner sted mellom professor i filosofi Einar Øverenget og journalist og redaktør Kristin Flood på Litteraturhuset i Oslo. En samtale virkelig verdt å få med seg for alle som er opptatt av frihet. En samtale basert på tankerekkene Øverenget har nedtegnet i boken Intoleransens inntog.
 
Det som kommer fram i rommet mellom disse to gir oss et dypdykk inn i nyanser av samfunnsbildet vi alle er en del av. Et samfunnsbilde i rask endring der sosiale medier har fått en gigantisk rolle. Frihet er et nøkkelord. Men forstår vi hva vi er blitt en del av?


Samtalen mellom Øverenget og Flood innledes av forlegger Øyvind Hagen som sier:


Hva skjer med oss når sosiale medier spiser seg stadig mer inn i vår hverdag? Lar vi oss styre? Og hvordan påvirkes debatten? Vi har bare sett starten på sosiale medier. Vi har vel alle opplevd å få annonser i feeden etter å ha snakket med venner om et emne. Algoritmene vet alt om oss. Snart kommer kvantedatamaskinene, og da vil ikke sosiale medier lenger bare kunne observere våre handlingsmønstre, men se oss fra hvert gatehjørne, avlese oss fra øyne- og ansiktsmimikk til puls og blodtrykk, og gripe aktivt inn i våre liv med the Internet of Things, for ikke å snakke om at kredittkortet kan sperres, passet inndras osv. Det er allerede her og blir langt mer omfattende. Forstår vi hva som skjer? Vil vi vite? Meta-sjef Mark Zuckerberg beskriver den neste plattformen Metaverset som et «kroppsliggjort internett, der du er inne i opplevelsen, ikke bare ser på den». 1984 eller Brave New World? Rød eller blå pille?

Jeg opplever at vi får et stadig snevrere ytringsrom, og derfor gleder det meg å få lov å utgi denne inspirerende boken! Mediene, vår fjerde statsmakt, sto til stryk under pandemien. Da blir sosiale medier desto viktigere. Siterer fra boken: «Det sosiale fungerer på en langt mer subtil måte: Du har all verdens mulighet til å gi uttrykk for dine meninger gjennom ord og handling, men du gjør det ikke. I stedet tilpasser du deg.»

Vil vi tilpasse oss? Som forlegger siden jeg var 26 er jeg overrasket over at ikke flere forlag tør å satse på kontroversielle temaer. Hvor er Jens Bjørneboe anno 2022?


Se opptaket her:


 

Litt om Einar Øverenget og hans bidrag til filosofi og samfunnsdebatt:

 
  • Einar Øverenget er en norsk filosof og professor i filosofi ved Høgskolen i Innlandet.

  • Han har spesialisert seg på etikk, særlig anvendt etikk og profesjonsetikk.

  • Øverenget har publisert flere bøker og artikler innenfor etikk og filosofi, og hans arbeid har fått anerkjennelse både nasjonalt og internasjonalt.

  • Han er kjent for å formidle komplekse filosofiske begreper på en tilgjengelig og engasjerende måte, og har holdt mange foredrag og presentasjoner i Norge og i utlandet.

  • Einar Øverenget har vært aktiv i samfunnsdebatten og har bidratt med filosofiske perspektiver på aktuelle temaer som moral, verdier og etikk i ulike sammenhenger.

  • Han er opptatt av å utforske spørsmål knyttet til etikk i profesjonelle yrker, som for eksempel helsepersonell, lærere og journalister.

  • Øverenget har også engasjert seg i diskusjoner omkring teknologi, digitalisering og kunstig intelligens sett fra et etisk ståsted.

  • Gjennom sitt arbeid har han bidratt til å øke bevisstheten om etikkens betydning i ulike områder av samfunnet og har inspirert mange til å reflektere over sine egne handlinger og verdier.

 
Boken Intoleransens inntog er et must og kan kjøpes hos din lokale bokhandel. Vår egen nettbutikk er under omorganisering men det vil snart bli mulig å kjøpe den også her.

 

Skriv en kommentar