Einar Øverenget

Intoleransens inntog

Når sosiale medier truer friheten
262,00 kr 299,00 kr
| /

På lager

Gratis frakt

Sosiale medier er i ferd med å endre fellesskapet. Flere kan ta ordet, men allikevel truer en understrøm av konformitet, lydighet og selvsensur. Særegne holdninger og individualitet erstattes av gruppetilhørighet, med den følge at frihet slår over i ufrihet og toleranse i intoleranse. Sosiale medier kan gi næring til et fellesskap som i økende grad handler om kontroll, og en økende risiko for en politikk som i stedet for å kjempe for frihet, ønsker å innskrenke den.

ISBN: 9788293818236
Format: Innbundet
Utgivelsesår:
Språk:
Sider:
Bokgruppe: Sakprosa for voksne


Wolfgang Wee Uncut #295: Einar Øverenget er professor, filosof, forfatter og foredragsholder som hovedsakelig har arbeidet med spørsmål knyttet til etikk. Denne podcasten tar opp spørsmål rundt overvåking, toleranse, skamming, blokkering, ensakssamfunnet, krenkelse, følelser, privatlivet og det totalitære samfunn.


Podcasten "Snakk med Silje" har her besøk av filosof of forfatter Einar Øverenget som i denne episoden gir gode refleksjoner omkring vanskelige samfunnsutfordringer og sier noe om hva som ligger bak sitt samfunnsengasjement. Han var tidlig ute med å advare om inngripende tiltak i befolkningen helt i starten av pandemien og hva bakgrunnen for hans bekymring var.

Arendt SOSIALE MEDIER / Mens det offentlige er et sted der frie individer har rett, og kanskje også plikt, til å delta i fri meningsutveksling, handler det sosiale mer om flokk og kontroll. Står vi nå overfor en sosial kontroll som ikke inviterer til uenighet og mangfold, men kun til lydighet eller ekskludering? Det sosiales fremvekst kan true så frihet som individualitet. NY TID trykker her et utdrag av Einar Øverengets nye bok, Intoleransens inntog. Link

Image Description
Einar Øverenget

Einar Øverenget

Einar Øverenget er professor i filosofi ved Høgskolen i Innlandet. Han er i tillegg en aktiv samfunnsdebattant og mye brukt foredragsholder. Denne boken er inspirert av hans mangeårige arbeid med filosofen Hannah Arendt.

Nyhetsbrev

Få vårt nyhetsbrev og bli oppdatert!