Thorbjørn Kaland

Spor i stein

Jordkloden vi skaper
332,00 kr 379,00 kr
| /

På lager

På lager

Gratis frakt

Jordkloden med sine fjell, sletter og havbassenger har alltid vært under endring, drevet av kontinentbevegelser, vulkaner og istider. Men i dag er det menneskets aktiviteter som bidrar mest til endringene på jordoverflaten. Spor i stein gir et sveip over jordklodens dannelse, oppbygging og de geologiske prosessene. Hvor mye natur må vi ofre for å gi flest mulig et verdig liv? Boka legger fram de faglige premissene som er en forutsetning for å kunne treffe kloke beslutninger om vår framtid.
ISBN: 9788293818083
Format: Innbundet
Utgivelsesår:
Språk:
Sider:
Bokgruppe:

Ekko stein EKKO: DEL 2 JORDKLODEN VI SKAPER. Jordkloden har alltid vært i endring, men nå er menneskets aktivitet som bidrar til de største forandringene på jordoverflaten. Klimaendringer med ekstremnedbør, flom, økende havnivå og ras kan være en trussel for menneskeliv, infrastruktur eller miljø. Heldigvis er det mye vi kan gjøre for å begrense skadene, men vi trenger mer enn noen gang kunnskaper om geologi. Spor i stein. Jordkloden vi skaper gir en lettlest innføring i et spennende tema.

Link

Ekko stein EKKO: DEL 5 JORDKLODEN VI SKAPER. Jordkloden har alltid vært i endring, men nå er menneskets aktivitet som bidrar til de største forandringene på jordoverflaten. Klimaendringer med ekstremnedbør, flom, økende havnivå og ras kan være en trussel for menneskeliv, infrastruktur eller miljø. Heldigvis er det mye vi kan gjøre for å begrense skadene, men vi trenger mer enn noen gang kunnskaper om geologi. Spor i stein. Jordkloden vi skaper gir en lettlest innføring i et spennende tema.

Link

Image Description
Thorbjørn Kaland

Thorbjørn Kaland

Thorbjørn Kaland (født 1960) er geolog fra Universitetet i Bergen, og har også studert biolog. Han har allsidig bakgrunn som petroleumsgeolog, naturforvalter og universitetslektor. I dag er han tilknyttet Høgskolen på Vestlandet.

Nyhetsbrev

Få vårt nyhetsbrev og bli oppdatert!